Hjem

Vi trener en moderne form for ju jitsu med hovedvekt på selvforsvar og kampkunst. Vi har et inkluderende og positivt treningsmiljø, og vi tilbyr allsidig og variert trening med god kvalitet. Grenland Ju Jitsu er tilknyttet Ju Jitsu Norge, som også er vår stilart. Vi er dessuten medlem av Norges idrettsforbund. Vår internasjonale tilknytning er gjennom den stilartsuavhengige organisasjonen World Kobudo, hvor hanshi Alain Sailly, 8. dan er en sentral person.

Copyright © Grenland Ju Jitsu

Velkommen