Udokumenterte påstander om Krav Maga

Udokumenterte påstander om Krav Maga

 

Noen klubber og organisasjoner innen Krav Maga-systemet hevder at deres selvforsvarssystem er det beste og mest effektive som finnes. Til høyre er det noen eksempler jeg fant ved et enkelt søk på norske hjemmesider.

 

Finnes det noe grunnlag for en slik påstand?

 

Påstanden er vanskelig å bli klok på. Hva som ligger i best og mest effektivt gis det aldri noen forklaring på. Best for hvem? Best for hva? Effektivt i forhold til hva? Effektivt i forhold til hvem? Hvordan måler man i det hele tatt effektivitet? Hvilke kriterier har disse Krav Maga-folkene lagt til grunn når de sier at de er best? Det er ikke lett å få tak på, men jeg skal gjøre et forsøk.

 

Som jurist er jeg opptatt av bevis. Dersom man setter frem en påstand, må den kunne dokumenteres. Hvilke bevis foreligger så for at Krav Maga er best og mest effektivt som selvforsvar?

 

Et argument de ynder å trekke frem er at systemet i sin tid ble utviklet som ubevæpnet kampsystem for det israelske forsvaret. Dette argumentet holder ikke. Det kan avfeies med en gang. Det er nemlig både innholdsmessig, taktisk og juridisk svært stor forskjell på militær krigføring og sivilt selvforsvar. Mer er det ikke å si om det.

 

Et annet argument som fremheves er at Krav Maga bygger på naturlige bevegelser. Imidlertid er nær sagt alle selvforsvarssystemer basert på naturlige bevegelser, så her er Krav Maga på linje med de aller fleste.

 

Et tredje argument er at Krav Maga ikke er noen sport, men et rent selvforsvarssystem. At krav Maga ikke er noe sport, kan diskuteres. Det kommer an på hva som menes med sport. Viktigst er likevel at det finnes det svært mange andre selvforsvarssystemer med samme eller tilsvarende treningsmetodikk, som for eksempel, Systema, Defendo, Amok! og mange andre. Krav Maga er ikke alene om dette heller.

 

Et fjerde argument er at at angrep alltid møtes med harde teknikker hvor man søker å påføre angriperen mest mulig skade. Dette argumentet er imidlertid svært problematisk. Et sivilt selvforsvarssystem må nemlig være tilpasset sivilsamfunnets lover. En selvforsvarshandling er bare rettmessig dersom den står i forhold til angrepet, jf. straffeloven § 18. Hvis man bruker mer vold enn det som fremsto som nødvendig for å avverge angrepet, kan man ikke påberope seg selvforsvar. «Forsvareren» risikere tvert i mot å selv bli straffet for voldsbruk.

 

Jeg kjenner ikke Krav Maga-miljøet godt nok til å vite hvorvidt det gis undervisning i de juridiske aspektene ved selvforsvar. Hvis vi forutsetter at alle Krav Maga-aktører gjør det, er Krav Maga i samme båt som alle andre som underviser i selvforsvar. Fortsatt savnes det bevis for at Krav Maga er bedre enn andre.

 

Jeg har som prinsipp at jeg aldri uttaler meg negativt om andre stilarter og kampsporter. Jeg mener at alle har noe positivt å by på. Det gjelder også Krav Maga. Det jeg reagerer på, er måten enkelte i Krav Maga-miljøet markedsfører produktet sitt på. For øvrig skal jeg for ordens skyld nok en gang presisere at kritikken ikke retter seg mot hele Krav Maga-miljøet. Men de dette gjelder vet hvem de er, og de oppfordres med dette til å enten å dokumentere påstandene sine eller droppe dem.

 

Einar Mo

 

 

 

Copyright © Grenland Ju Jitsu